Dom i ogród

Metody lokalizacji wycieków

W szkodach wodnych spowodowanych przeciekami kluczowa jest lokalizacja wycieków. W tym celu należy wykorzystać najnowszy sprzęt i techniki, aby przeprowadzić osuszanie tak szybko, jak to możliwe. Ukierunkowane poszukiwania z wykorzystaniem badań i najnowocześniejszego sprzętu pozwalają zlokalizować nieszczelności w najróżniejszych przewodach i zidentyfikować punkty uszkodzeń, zanim zdążą one spowodować szkody. Dopiero po zdiagnozowaniu szkody wodnej i jej naprawie można przeprowadzić ukierunkowane leczenie i usuwanie.

Termografia

Pomiary za pomocą kamery na podczerwień (termografia) umożliwiają na przykład wykrycie miejsc, w których występują skoki temperatury. W ten sposób rozpoznawane jest przegrzanie. Przyczyną mogą być zbyt duże rezystancje styków spowodowane luźnymi połączeniami śrubowymi. Obrazy termograficzne dostarczane są wraz z raportami z odpowiednimi zdjęciami, na których również widoczne są odpowiednie wartości temperatury. Woda wydostająca się z nieszczelności ma przeważnie inną temperaturę niż materiał w pomieszczeniu, zwiększa również przewodność cieplną i umożliwia ochronną lokalizację nieszczelności. Nieszczelności w przegrodach zewnętrznych budynku mogą powodować uszkodzenia konstrukcji i straty energii. Lokalizacja wycieków jest czynnością przydatną zarówno w nowych, jak i starszych budynkach i pozwala na ocenę niezbędnych działań, jakie należy podjąć w celu ich eliminacji. Obecność nieszczelności powoduje ucieczkę ciepła z pomieszczeń lub napływ zimniejszego powietrza z zewnątrz. Ponadto ewentualna infiltracja zewnętrznej wilgoci atmosferycznej nie tylko obniża komfort w pomieszczeniu, ale także powoduje powstawanie pleśni. Lokalizacja nieszczelności w budynkach odbywa się poprzez natryskiwanie substancji, zdjęcia termograficzne lub pomiary.

Wycieki wody a rejestratory hałasów

W celu bardziej precyzyjnego i dokładnego poszukiwania wycieków wody, wskazane jest przeprowadzenie nocnej analizy hałasu związanego z wyciekiem przy użyciu „rejestratorów hałasu”. Taka analiza nazywana jest przedlokalizacją. Rejestratory hałasu to instrumenty elektroakustyczne umożliwiające automatyczną nocną rejestrację hałasu sieciowego i jego późniejsze przetwarzanie. Składają się one z małych cylindrów, które można włożyć do pokryw studzienek sieciowych, wyposażonych w system transmisji radiowej, który pozwala na zbieranie i przekazywanie informacji po prostu jeżdżąc po drogach, na których się znajdują. Rejestratory szumu składają się z czujnika, bloku zasilania, elektroniki i urządzenia komunikacyjnego. Czujnikiem jest akcelerometr piezoelektryczny, charakteryzujący się wysoką czułością w zakresie niskich częstotliwości. Podłączany jest do sieci za pośrednictwem silnego magnesu, który pozwala na bezpieczne umieszczenie go w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami. Oprócz akcelerometrów stosuje się również hydrofony, zwłaszcza do monitorowania w rurach z tworzyw sztucznych lub o dużej średnicy. Wewnątrz urządzenia znajduje się wodoszczelna komora na baterie litowe, które są ładowane, gdy instrumenty są przechowywane w futerałach na czas transferu danych lub transportu. Znajdująca się w nich elektronika umożliwia zamianę sygnałów analogowych z czujników na sygnały cyfrowe.

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *