Dom i ogród

Projektowanie przyłączy wodociągowych

Przed rozpoczęciem budowy należy bezwzględnie zapoznać się z tematem dotyczącym przyłączy wodociągowych. Szczególnie istotne są aspekty związane z projektantem planu, jego wykonawcą, a także z kosztami, jakie zostaną poniesione w związku z budową przyłącza.

Czym jest przyłącze wodociągowe?

Według Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłącze wodociągowe to fragment przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w posiadłości. Kończy się ono zaworem (za głównym wodomierzem) w nieruchomości usługobiorcy. Stąd też należy pamiętać o zainstalowaniu wodomierza w odpowiednim miejscu – tak, aby dostęp do niego nie był utrudniony.

Schematy przyłączy wodociągowych

Instalowane przyłącze wodociągowe powinno spełniać następujące wymogi:

  • łączenie z przewodem rozdzielczym powinno być wykonane opaską z nawiertką i zaworem/trójniakiem z zasuwą,
  • doprowadzenie przyłącza należy kierować do piwnicy/parteru budynku, zabezpieczonego przed zalaniem wodą,
  • doprowadzenie może być skierowane do studzienki poza budynkiem, pod warunkiem że jest ona niepodpiwniczona i zabezpieczona przed napływem wód opadowych i gruntowych,
  • połączenie z płaskownikiem metalowym przed i za zestawem wodomierzowym musi być zapewnione, jeśli przyłącze jest wykonane z materiałów przewodzących prąd elektryczny.

Jak wygląda projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego?

Do wykonania projektu przyłącza wodociągowego potrzeba szczególnych uprawnień budowlanych, dlatego sporządzenie specjalistycznego planu zleca się osobie je posiadającej, a często także specjalizującej się w projektowaniu sieci sanitarnych. Poza standardowym wykonaniem planu budowlanego oraz wykonawczego obowiązkiem projektanta jest także sprawdzenie położenia działki w terenie. Należy pamiętać, że jeśli zaplanowana droga zaprojektowanego przyłącza będzie nachodzić na sąsiednią posiadłość, niezbędne będzie pozyskanie pozwolenia (zgody na realizację projektu) od właściciela tejże nieruchomości.

Poszukując przedsiębiorstw specjalizujących się w wykonywaniu przyłączy wodociągowych, najpewniej natrafi się na ogłoszenia pochodzące od firm wodociągowych w miastach czy gminach. Takie zakłady oferują kompleks usług związanych z realizacją projektu wodociągowego, a ponadto gwarantują szybsze wykonanie procedury – z powodu jednoczesnego opracowania projektu i uwzględnienia niezbędnej dokumentacji. Po niedługim czasie dochodzi do rozpoczęcia budowy przyłącza, a także weryfikacji prawdziwości umowy na dostawę wody. Powyższy schemat działania nie wymaga dużego zaangażowania – wystarczą jedynie dwie wizyty zleceniodawcy w biurze obsługi klienta (podczas pierwszej z nich musi zadeklarować się jako osoba chętna do podłączenia przyłącza do sieci wodociągowej i zlecić wykonanie planu wraz z jego realizacją, natomiast w trakcie drugiej następuje zawarcie umowy na doprowadzanie wody do posiadłości).

Jeśli gmina/miasto nie oferuje własnych usług wodociągowych lub okazują się one nieadekwatne do oczekiwań klienta, warto skontaktować się z wykwalifikowanymi projektantami, którzy zadbają o prawidłowy przebieg procesu skomponowania oraz wykonania przyłącza wodociągowego. Przykładem wiarygodnej strony internetowej oferującej projekty instalacji wodociągowych jest witryna https://swiatprojektow.eu. Zawiąże się wówczas współpraca z osobą posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i energetyczne dotyczące projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji wodociągowych, a zleceniodawca będzie mógł skorzystać z projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Podobnie jak w przypadku usług oferowanych przez gminę/miasto proces współpracy z przedsiębiorstwem internetowym jest bezpiecznym oraz efektywnym sposobem na szybką realizację projektu.

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *