Inne

Jak założyć profil zaufany?

Profil Zaufany jest to darmowy sposób potwierdzenia tożsamości obywatela w systemach podmiotów publicznych. Za jego pomocą możliwe jest zalogowanie się do takiego systemu. W razie potrzeby profil umożliwia złożenie podpisu elektronicznego, zwanego inaczej podpisem zaufanym. Jest on wobec podmiotów publicznych tak samo skuteczny jak podpis własnoręczny.

Profil Zaufany – trzy możliwości założenia.

Profil Zaufany można założyć na trzy różne sposoby. Należy wybrać i skorzystać z jednego z nich, by mieć dostęp do wszystkich możliwości, jakie oferuje.

1. Jak założyć Profil Zaufany za pomocą formularza online?

Pierwszą metodą założenia profilu jest skorzystania z formularza online. Wypełnia się go stronie Profilu Zaufanego. Podaje się między innymi swoje imię, nazwisko i numer PESEL. Wypełniony formularz rejestruje się, klikając przycisk „Zarejestruj”. Następnie potwierdza się go osobiście w tzw. punkcie potwierdzającym.

Punktem potwierdzającym jest każdy urząd wojewódzki i urząd skarbowy, a także wybrane urzędy pocztowe. Takie punkty dostępne są również za granicą. Pracownikowi punktu okazuje się dokument tożsamości. Po weryfikacji, wydrukuje złożony drogą internetową wniosek i poprosi o jego podpisanie.

Wiosek można też potwierdzić online, jest to opcja dostępna dla osób posiadających kwalifikowany podpis elektroniczny oraz odpowiednie oprogramowanie, w tym przypadku PZ Singer.

2. Jak założyć Profil Zaufany za pomocą bankowego konta internetowego?

Niektóre banki stały się dostawcami tożsamości, są więc podmiotami, które otrzymały zgodę na potwierdzanie Profilu Zaufanego, ponieważ i tak uwierzytelniają dane klientów podczas zakładania im konta. Dlatego korzystający z usług bankowych, zakładając profil, wszystkie procedury przechodzą online i nie ma potrzeby osobistego stawienia się w urzędzie. Logując się do swojego Profilu Zaufanego należny to uczynić klikając w ikonkę banku, za pośrednictwem, którego zostało założone.

3. Jak założyć Profil Zaufany posługując się e-dowodem?

E-dowód jest nowoczesną wersją dowodu osobistego, posiadającą warstwę elektroniczną. Ma wbudowany chip, w którym przechowywane są dane właściciela. Chcąc skorzystać z tej możliwości, należy mieć podłączony do komputera czytnik, który umożliwia odczytanie takiego dokumentu oraz oprogramowanie e-dowodu.

Czym jest i jak założyć tymczasowy Profil Zaufany?

Możliwość założenia tymczasowego Profilu Zaufanego wynika z ograniczeń związanych z COVID-19. Różnica między profilem tymczasowym a stałym polega na czasie ważności. Ten pierwszy będzie ważny jedynie przez 3 miesiące. Można go założyć online. Tożsamość użytkownika zostaje potwierdzona przez urzędnika w trakcie wideoweryfikacji.

Profil Zaufany daje możliwość załatwienia spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Jest to znaczne ułatwienie, z którego warto skorzystać, tym bardziej, że istnieje szereg możliwości jego założenia i potwierdzenia.

1 thought on “Jak założyć profil zaufany?”

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *