Inne

Instalacje chłodnicze w przemyśle

Wymagania stawiane systemom chłodniczym w sektorze przemysłowym są zróżnicowane i wymagające. Indywidualne rozwiązania są tak samo pożądane jak niezawodność i efektywność ekonomiczna. Twój produkt jest dla Ciebie obiektem zainteresowania. W związku z tym elementy instalacji muszą być niezawodne i ekonomiczne, aby produkować najwyższą możliwą jakość w sposób oszczędny i przyjazny dla środowiska. Wytwarzanie chłodu procesowego jest takim elementem instalacji i chętnie dobierzemy dla Państwa odpowiednie komponenty.

Czym jest przemysłowy schładzacz cieczy?

Przemysłowe agregaty chłodnicze są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, gdzie schłodzona woda lub ciecze krążą w urządzeniach procesowych. Charakteryzują się one natychmiastową reakcją na zmieniające się wymagania obciążenia, możliwością modulacji wydajności chłodniczej, wysoką dokładnością regulacji i niezawodnością nawet w granicach warunków pracy. Chłodnice przemysłowe są powszechnie stosowane do chłodzenia produktów i maszyn w różnych zastosowaniach, w tym w formowaniu wtryskowym, obrabiarkach, laserach, żywności, napojach, półprzewodnikach i innych. Żaden proces przemysłowy, maszyna czy silnik nie jest w pełni wydajny, a ciepło jest najczęstszym produktem ubocznym tych nieefektywności. Jeśli to ciepło nie zostanie usunięte, może prowadzić do przestojów, a nawet przedwczesnego zużycia. Aby uniknąć tych problemów i zwiększyć wydajność i niezawodność procesu przemysłowego, chłodzenie musi być zatem uwzględnione w planowaniu. Jak działa przemysłowy agregat chłodniczy? Chłodnice procesowe zawierają związek chemiczny zwany czynnikiem chłodniczym i działają na podstawowej zasadzie sprężania i zmiany fazy czynnika chłodniczego z cieczy na gaz i z powrotem na ciecz. Proces, w którym ciepło jest pobierane z medium procesowego i który opiera się na procesie sprężania i rozprężania czynnika chłodniczego, nazywamy obiegiem chłodniczym.

Jaka jest różnica między agregatami klimatyzacyjnymi a agregatami procesowymi?

Agregaty procesowe są zaprojektowane do pracy w różnych temperaturach, z różnymi płynami i zmiennymi przepływami. Są one w stanie zintegrować wiele pomp i wiele hydraulicznych obwodów chłodzących i zazwyczaj posiadają również zbiornik hydrauliczny, aby skompensować nagłe zmiany obciążenia termicznego po stronie użytkownika. Ta elastyczność zastosowania i wysoka niezawodność to główne czynniki, które odróżniają je od klimatyzacyjnych agregatów chłodniczych. Ocena efektywności energetycznej przemysłowego agregatu chłodniczego jest zgodna z zasadami rozporządzenia europejskiego dla agregatów chłodniczych do procesów o wysokiej temperaturze roboczej.

Dodatkowe informacje: przemysłowe instalacje chłodnicze.

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *