Edukacja i nauka

Kursy języka migowego

Nikt nie wie na pewno, kiedy pierwsza osoba głucha wypróbowała wizualne gesty, aby wyrazić siebie. Wiele źródeł zgadza się, że używanie gestów rąk i mowy ciała jest jedną z najstarszych i najbardziej podstawowych form ludzkiej komunikacji i istnieje tak długo, jak język mówiony. Istnieje kilka tysięcy języków mówionych na całym świecie i wszystkie różnią się od siebie w takim czy innym sensie. W ten sam sposób język migowy ma gesty rąk i wizualne reprezentacje wielu różnych typów. Mówi się, że języki migowe są ręczną reprezentacją języków mówionych, ale to nieprawda. W rzeczywistości oba tryby językowe mają własną strukturę gramatyczną, słownictwo i składnię. Gramatyki tych wizualnych i opartych na gestach języków migowych różnią się od gramatyki języków dźwiękowych lub pisanych.

O tym warto pamiętać!

Rodzice są zwykle źródłem zasilania wczesnej nauki języka dziecka. Dzieci uczą się, jak robić znaki od najmłodszych lat i tak naturalne, jak robią to z dowolnymi językami mówionymi. Istnieją również ważne etapy języka migowego i baby bełkot. Kiedy dzieci uczą się języka wizualnego, gaworzą rękami, a z czasem uczą się, jak lepiej wyrażać swoje znaki. Wiele osób jest zaskoczonych, gdy dowiaduje się, że „język migowy”, o którym mowa w tytule tego artykułu, powinien być w liczbie mnogiej: podobnie jak w przypadku języków mówionych, nie ma uniwersalnego języka migowego, ale raczej wiele różnych języków migowych na całym świecie. Badania przeprowadzone na podstawie badań nad nabywaniem języka migowego sugerują, że dzieci z rodzin podpisujących popełniają podobne błędy i przechodzą przez te same etapy rozwoju języka w mniej więcej tym samym wieku, co dzieci uczące się języków mówionych. Ostatnie badania neurologiczne pokazują również, że te same obszary w lewej półkuli mózgu są kluczowe dla produkcji i rozumienia zarówno języków migowych, jak i mówionych, co sugeruje, że dla mózgu język jest językiem. Kursy języka migowego są przeprowadzane przez wysokiej klasy specjalistów.

Podsumowanie

Nauka języka migowego może być zabawnym doświadczeniem i pomóc w komunikowaniu się z większą liczbą osób w społeczności głuchych i niedosłyszących. Może również poprowadzić Cię wieloma różnymi ścieżkami. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym sygnatariuszem, dobrze jest zrozumieć różne aspekty języka. Podobnie jak w przypadku nauki każdego języka, uczestnictwo w zajęciach ma wielką wartość. Pozwala uczyć się od instruktora, który może wyjaśnić niektóre z drobniejszych niuansów języka, których po prostu nie dostaniesz z książki lub strony internetowej.

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *