Medycyna i zdrowie

Pitramida Maslowa – hierarchia ludzkich potrzeb

Ludzie różnią się od siebie. Indywidualne cechy jednostek potrafią być tak odmienne, że prowadzą do konfliktów. od tych ma małą skalę, do ogromnych, obejmujących zasięgiem społeczności, kraje, czy nawet świat. Jednak w wielu punktach potrzeby jednego człowieka, zbieżne są z potrzebami każdego innego przedstawiciela gatunku. W roku 1943 amerykański psycholog Abraham Maslow w branżowym czasopiśmie „Psychological Reviev” opublikował artykuł „Teoria motywacji człowieka”.  Był to początek jego badań na temat hierarchii ludzkich potrzeb. Badania oparł na ludziach zdrowych i jedenaście lat po publikacji artykuł, na rynku ukazała się książka „Motywacja i osobowość”, w której zawarł, między innymi schematy, które stały się później podstawą opracowania tzw. Piramidy Maslowa. Czym jest ten schemat i jak należy go czytać?

Piramida Maslowa

Pod nazwą Piramida Maslowa kryje się zamknięty w formie trójkąta schemat hierarchii potrzeb. Zakłada on, że żeby zaistniała możliwość zaspokojenia potrzeb wyższych, jak potrzeba uznania, a w końcu samorealizacja, zaspokojone muszą zostać te najbardziej podstawowe. Od fizjologicznych, czyli między innymi:

  • jedzenia
  • domu
  • odzieży

Czyli elementarnych rzeczy zapewniających fundament poczucia bezpieczeństwa, poprzez przynależność, ogromnie ważną dla gatunku stadnego, jakim jest człowiek. Jeżeli zaburzony zostanie, których z tych elementów, wpływa on na pozostałe. Przy założeniu, że potrzeby znajdujące się na dole schematu wpływają na wszystkie położone wyżej. Podsumowując – im bardziej zaburzona jest realizacja podstawowych potrzeb, tym mocniej są zaburzane potrzeby wyższe.  Życie, jednak rzadko płynie w pełni harmonijnie i luki na każdym z poziomów zdarzają się często. Szczególnie duże i długotrwałe potrafią  wywołać zaburzenia psychiczne, takie jak lęki, czy depresja. Wtedy trzeba się zwrócić o pomoc do specjalistów.

Spokój w głowie

Życie lubi płatać figle i nie szczędzi stresów. Jeżeli jest ich zbyt wiele lub ich nasilenie, czy czas trwania są zbyt duże, mogą wyrządzić realne szkody.  Można jednak nauczyć się, jak radzić sobie z kłopotami tak, żeby pomimo nich zachować spokój w głowie.  Mieszkańcy Warszawy i okolic mogą skorzystać z fachowej porady gabinetu „Spokój w Głowie”. Psycholog Warszawa pomoże zrozumieć mechanizmy rządzące umysłem, podpowie, jak radzić sobie, kiedy własne wnętrze czasem wyrywa się spod kontroli. W przyjaznych, kameralnych wnętrzach zespół wysokiej klasy specjalistów, psychologów i psychoterapeutów przeprowadzi fachową diagnostykę i terapię. Z pomocy skorzystać mogą całe rodziny  tak, żeby Piramida Maslowa stanęła stabilnie i już więcej nie chwiała się w posadach.

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *